ELECCIONS 2016

La junta electoral formada per:
David Vilardebó (President)
Emili Ribot (Secretari)
Gemma Lecuona (Vocal)

Us informa:

Que ha quedat obert el període de presentació de candidatures a partir del dia 10 de maig. Les candidatures han d'estar encapçalades pel soci que opta a la presidència.
Totes les candidatures han de tenir un mínim de tres persones. Per a ser membre d'una candidatura s'ha de ser soci del club, estar al corrent de pagament de les quotes i ser major d'edat.
Són socis als efectes electorals: els socis numeraris, els jugadors majors d'edat, els representants legals dels socis aspirants (jugadors menors d'edat) i totes aquelles persones majors d'edat que hagin format part del club i estiguin al corrent de pagament de les quotes.
Tindran dret a vot tots aquells socis que compleixin els requisits dels paràgraf anterior.
Les candidatures es podran presentar a partir del dia 10 de maig i fins els dia 3 de juny a les 21:00h.
S'hauran de fer arribar mitjançant escrit dirigit al president de la junta electoral i adreçat al domicili social del club (Pavelló Municipal d'Esports "La Corchera"), o bé es podran entregar en mà a qualsevol membre de la junta electoral, o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça: eleccions2016santfeliu@gmail.com.
Un cop rebuda la candidatura, la junta electoral notificarà al cap de llista la seva recepció.
A les candidatures hi ha de constar: noms, cognoms i DNI dels membres de la llista, i un telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.
La junta electoral confeccionarà el cens que estarà a la disposició de qui ho requereixi a les oficines del club.
Per qualsevol dubte que pugui sorgir, podeu contactar amb la junta al correu: eleccions2016santfeliu@gmail.com.
El dia 4 de juny es publicaran oficialment les candidatures admeses a través del facebook del club, la pàgina webhttp://cbsantfeliu.wix.com/cbsantfeliu i full informatiu al taulell d'anuncis del Pavelló.

Sant Feliu de Guíxols, 9 de maig de 2016.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now